Categories
Health News

สตรีมีครรภ์ควรเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกทุกวัน

การเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกเช่นเดียวกับธาตุเหล็กและกรดโฟลิก รวมทั้งวิตามินที่จำเป็นและแร่ธาตุรอง กำเนิดเมื่อเทียบกับธาตุเหล็กหรือกรดโฟลิกเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น อัตราการเกิดที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำต่ำกว่าร้อยละ 10.5 สำหรับผู้หญิงที่เสริมอาหารด้วยสารอาหารรองหลายชนิด สตรีมีครรภ์ควรเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกทุกวัน