Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ไฟรั่วเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ไฟรั่วเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง ไฟรั่ว หรือ กระแสไฟฟ้ารั่ว คือการที่กระแสไฟฟ้าเกิดการรั่วไหลไปที่วัสดุหุ้มของสายไฟฟ้า หรือบริเวณโครงโลหะที่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปภายในบ้าน หรือแม้กระทั่งการรั่วไหลไปยังจุดติดตั้งของระบบไฟฟ้า เช่น ผนังบริเวณที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า เสาโคมไฟที่เป็นโลหะ หรือเสาโลหะที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นต้น ทำให้จุดต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้เกิดกระแสไฟฟ้า หรือ แรงดันไฟฟ้า ที่หากเผลอสัมผัสโดยไม่ทันระวัง หรือไม่รู้ตัวก็อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ง่าย ๆ เลย

กระแสไฟฟ้ารั่วที่ว่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน และอาจเกิดขึ้นได้กับทุกขั้นตอนของการทำงานระบบไฟฟ้า ตั้งแต่การติดตั้งหรือเดินสายไฟที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างผิดวิธี การชำรุดหรือเสื่อมสภาพของฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าตามไปอายุการใช้งาน ตลอดจนการละเลย ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าก็อาจเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาไฟรั่วได้เช่นกันครับ แต่สาเหตุหลัก ๆ ที่พบได้บ่อยที่สุดคือการที่ฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพจนทำให้ตัวนำหรือจุดเหล่านั้นมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้น เมื่อบริเวณที่มีปัญหาดังกล่าวไปสัมผัสกับโครงโลหะของตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเองก็จะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วขึ้นมา

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไฟรั่ว

หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินคำว่า “ไฟดูด” หรือมีประสบการณ์ตรงมาบ้างแล้ว ซึ่งจริง ๆ แล้วส่วนหนึ่งของการเกิดไฟดูดคือการที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้นที่เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้า เมื่อไปสัมผัสถูกบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่จึงเกิดอาการไฟดูดนั่นเองครับ และไม่เพียงแค่ไฟดูดเท่านั้น เพราะเมื่อกระแสไฟฟ้าในบ้านรั่วยังส่งผลกระทบอย่างอื่นตามมาอีกครับ

1. ไฟรั่ว เป็นสาเหตุให้เกิดไฟดูด

อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่า ไฟดูด หรือ Electric Shock จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไปสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟรั่วอยู่ ซึ่งการสัมผัสโดยตรงแบบไม่มีอะไรกั้นอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ โดยระดับความรุนแรงของการถูกไฟดูดจะขึ้นอยู่กับปริมาณของกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาที่ถูกไฟดูดครับ

2. ไฟรั่ว เป็นสาเหตุให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

อีกหนึ่งผลกระทบจากการเกิดไฟรั่วภายในบ้าน นั่นคือทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลนี้จะพยายามไหลไปตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นสื่อไฟฟ้าเพื่อลงดินตามธรรมชาติของไฟฟ้า จึงเป็นสาเหตุให้ต้องเสียค่าไฟเพิ่มมากขึ้น หรือหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นก็ให้ลองนึกถึงกรณีที่ท่อน้ำประปาในบ้านมีการรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ ทำให้ค่าน้ำประปาเพิ่มมากขึ้นโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองครับ

3. ไฟรั่ว เป็นสาเหตุของอัคคีภัย

ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดของไฟรั่วในบ้านคงหนีไม่พ้นการเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ซึ่งเป็นเหตุรุนแรงที่มีกรณีตัวอย่างให้เห็นกันมาแล้วมากมาย เพราะการที่ภายในบ้านมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะทำให้มรการไหลของกระแสไฟฟ้าจนเกิดความร้อนขึ้น หากไม่รู้ตัว หรือไม่รีบแก้ไข ปล่อยเอาไว้นานจนเกิดการสะสมความร้อนในปริมาณมากพอจนเกิดการติดไฟ ก็จะทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างไม่คาดไม่ถึงเลยครับ ดังนั้น การใช้ อุปกรณ์เช็คไฟรั่ว คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ห้ามละเลยเลยครับ